วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพอย่างไรสุนทรียศาสตร์ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พยาบาลควรนำไปใช้กับผู้ป่วย

1 ความคิดเห็น:

beauty กล่าวว่า...

รูปน่ารักมากค่ะ